Venneforeningens støtte til orkestret

Instrumenter skal vedligeholdes, hvis man skal holde en høj musikalsk standard. Venneforeningen støtter orkestrets vedligeholdelse af instrumenter med et beløb, der fastlægges for hvert år.

For fastansatte orkestre er det en selvfølge, at omkostningerne for vedligeholdelse af instrumenter bliver dækket. Som et freelanceorkester har Underholdningsorkestrets medlemmer ikke haft samme muligheder.

Det kan være tale om store beløb, f.eks. når en fagot skal istandsættes; en sum penge som den enkelte musiker umiddelbart ikke har rådighed over. Og det er her, Venneforeningens puljeordning kan træde til.

Den fungerer sådan, at musikerne ansøger om støtte, derefter fordeles pengene af et udvalg bestående af musikerne Mette Bugge, Niels-Ulrik Sahl og direktør Andreas Vetö.

Vi kan konstatere, at Venneforeningens pulje på ca 50.000 kr. bliver brugt, og der meldes, at musikerne sætter stor pris på ordningen.