Generalforsamling 2023

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 13/03/2023
17:00 - 20:00

Kategori


Tilmelding til generalforsamling her

Dagsorden iflg vedtægter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Godkendelse af regnskab
4) Fastlæggelse af medlemskontingent
5) Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af suppleanter
8) Valg af revisor
9) Indkomne forslag
10) Eventuelt