Endelig dagsorden og regnskab

Nedenfor følger den endelige dagsorden til generalforsamlingen d. 11. marts med et link til årsrapporten for 2023. Hvis du ikke har tilmeldt dig endnu kan du nå at gøre det senest d. 5. marts (nederst på siden).

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af medlemskontingent
  5. Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Bibi Øvermyr og Henrik Lorenzen er på valg og modtager genvalg.
  7. Valg af suppleanter – Christine Rosenberg, Mette Thykier og Helle Sørensen genopstiller.
  8. Valg af revisor – Erik Plinius genopstiller
  9. Indkomne forslag – ingen
  10. Eventuelt