Program og dagsorden til generalforsamlingen d. 8. marts.

Aftenens program:

 • kl. 17.00: Velkomstdrink og musik: Jonas Frølund og Ignas Mazvila spiller duetter for blæsere af Beethoven
 • kl. 17.30: Generalforsamling
 • kl. 18.30: Spisning
 • kl. 19.15: Direktør Andreas Vetø fortæller om DUO’s planer i fremtiden.
 • kl. 19.50: Afslutning med Vennesangen.

Vi giver velkomstdrinken; resten af det du drikker, er for egen regning.

Den endelige dagsorden til Venneforeningens generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning:
  Her præsenteres desuden resultatet af det nylig udsendte spørgeskema samt en redegørelse for brugen af den instrumentstøtte, som venneforeningen etablerede sidste år.
 3. Godkendelse af regnskab – hent regnskab her
 4. Fastlæggelse af medlemskontingent
  Bestyrelsen fremsætter et forslag om differentierede kontingenter.
  Forslaget begrundes ved generalforsamlingen og samtidigt præsenteres bestyrelsens program for 2022 samt planer for næstkommende år.
 5. Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Henrik Lorentzen og Bibi Øvermyr er på valg og begge genopstiller. Desuden skal der vælges et medlem for Lise Søgaard Sørensen, der er fratrådt inden valgperiodens udgang. Nuværende suppleant Erik Larsen stiller op til denne et-årige periode.
 7. Valg af suppleanter: Christine Rosenberg, Mette Thykier og Helle Sørensen (de sidste to fra orkesteret) modtager genvalg.
 8. Valg af revisor: også Erik Plinius modtager genvalg
 9. Eventuelt

Punkt 9 iflg. vedtægterne – indkomne forslag – udgår, da ingen forslag er indkommet.

Deadline for tilmelding til generalforsamlingen er søndag d. 27. februar.

Generalforsamlingen tirsdag d. 8. marts, foregår i Café Incita i Valby Kulturhus ved Toftegårdsplads. Det er nemt at komme her til og der er gode parkeringsmuligheder. Bus nr 1A, 4, 11 og 18 kører lige til døren og der er ca en halv kilometer til Valby station.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *