Endelig dagsorden

Her er så den endelige dagsorden til Venneforeningens generalforsamling d. 16. juni.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab – se regnskab
  4. Fastlæggelse af medlemskontingent
  5. Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og Anne Marie Møller, Lise Søgaard Sørensen og Ole Hviid Nielsen er på valg og alle genopstiller.
  7. Valg af suppleanter: Christine Rosenberg, Erik Larsen, Mette Thykier og Helle Sørensen (de sidste to fra orkesteret) modtager genvalg.
  8. Valg af revisor: også Erik Plinius modtager genvalg
  9. Eventuelt

Punkt 9 iflg. vedtægterne – indkomne forslag – udgår, da ingen forslag er indkommet.