Åbne prøver

Når omstændighederne tillader det, får medlemmerne mulighed for at overvære en prøvesession med Danmarks Underholdningsorkester.

Da orkestret i sagens natur ikke har et fast øvested, er det ikke helt så ofte, som vi ønsker.

Fischer og Underholdningsorkestret holder prøve inden koncert
i Hackneyteatret i London efteråret 2016